Platform Volwaardig Burgerschap

Het Platform Volwaardig Burgerschap zet zich in voor een inclusieve samenleving voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Een samenleving die voor alle mensen toegankelijk is. Wij werken in de regio midden westelijk Utrecht, zijn lid van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht en werken nauw samen met de Achterkant.

Dit doen wij door:

Samen te werken en krachten te bundelen

Ruimte te creëren waarbinnen de mensen met psychische problemen kunnen herstellen

Gezamenlijke belangen bij de gemeente(n) en andere instellingen te behartigen

Initiatieven te nemen die onze doelstelling ondersteunen

Samen de instrumenten te ontwikkelen en de ondersteuning te realiseren om aan de samenwerking inhoud te geven

Deelnemers zijn organisaties die zich richten op medezeggenschap, op lotgenotencontact, op ondersteuning en coaching, op empowerment, op opvang en op belangenbehartiging. Het geheel van organisaties, doelen, functies, missies en werkwijzen is zeer divers, met als bindende factor het van dichtbij kennen van de ervaring van psychische problematiek. Die staat centraal en is de verbindende factor. Zie het Convenant van het Platform Volwaardig Burgerschap voor de volledige tekst. De officiële ondertekening van het convenant.